Frans-Gustaf Grönlund - grundaren

Grönlunds Plåtslageri

Plåtslagaremästare Frans Gustaf Grönlund föddes i Fullösa den 7 mars 1851.

Han kom till lära hos plåtslagaremästare Falk i Lidköping och kom 1869 till mästare Schortz i Skara, där han tog sin gesällbok den 20 juni 1872. Gesällboken är underskriven av C.A Weigandt. Som gesäll arbetade han under åren 1872-73 hos mästare Sandblom i Falköping, hos Schortz i Skara och hos Björkman i Lidköping.

Frans Gustaf återvände till Skara 1873 och satte upp en egen verkstad och förblev Skara trogen livet ut. 

Frans-Gustaf gifte sig med Charlotta Krusell och fick många barn, sex döttrar och fyra söner. Sönerna blev alla plåtslagare. 

En mängd kyrkor och herrgårdstak har han och hans söner täckt med koppar och galvanik, bl.a. södra tornspiran på domkyrkan i Skara år 1892.

Han var stadens äldste godtemplare med hög grad. Han och hela familjen var högt aktad i staden.