Hällans Skifferbrott i Dalsland

Allt sedan 1780-talet och fram till i början av 1900-talet har skifferbrytning bedrivits i Dalsland. Skiffer bröts och bearbetades till taktäckning och långt fram till idag har skiffertak varit vanliga i detta landskap. Fortfarande kan man finna spåren efter denna skifferbrytning i Dalsland, som skrotstenen som finns kvar vid Hällans skifferbrott vid Skiffertjärn, även kallad Långtjärn, i Kroppefjäll.  

Berättelsen är skapad av

Förvaltningen för kulturutveckling

Medverkande

Bo Andersson, Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund. Monica Johansson, Kroppefjälls Hembygdsförening. Christine Fredriksen, Västarvet. Vänersborgs museum.