Arbetet i skifferbrotten

Arbetet vid skifferbrotten
Skifferbrottet vid Hällan, Skiffertjärn i Dalsland.

Arbetet i skifferbrotten gav försörjning åt många som bodde i torpen och backstugorna på Kroppefjäll i Dalsland. Detta arbete startade tidigt på våren då man började att pumpa vatten ur brotten och säsongen fortsatte fram till sena hösten.

Skifferbrytningen bestod i att spränga och frakta bort odugligt material och sedan att spränga ut hanterliga block av klyvbart berg. Blocken transporterades sedan till en lämplig plats där de klövs med stålkilar till tunna skivor.

Borrningen gick till så att man slog med slägga på ett mejselformat borr som vreds lite för varje slag. Hålet laddades med bergkrut som exploderade ”långsamt”, till skillnad från dynamit som splittrade berget.

Skifferskivorna formades av skifferhuggaren med skifferkniv till takskiffer av flera modeller i en mängd storlekar.

Arbetet skedde på ackord och arbetsdagen började sex på morgonen och slutade sex på kvällen. Av spillet kunde skifferhuggaren efter arbetspasset hugga till skifferplattor i mindre storlek som han fick sälja för egen räkning.

De som arbetade i skifferbrotten var så skickliga, att de också anlitades att lägga taken på stora byggnader som Linköpings domkyrka och flera andra kyrkor.

 

Källor: Takskiffer i Dalsland av Kroppefjälls hembygdsförening

Christian Aarsrud, Skifferbrott och skifferbrytning i Dalsland, Hembygden 1972

Vänersborgs museum