Familjen och företaget växer

Haglunds smedja och vagnmakeri i Skara

Slussegatan 2, tidigt 1900-tal. Här bodde familjen Johan August Gustavsson med sin familj innan de byggde nytt hus mittemot på samma gata

Familjen flyttar först till boningshuset som ligger vid smedjan på Slussegatan 2 i Skara. Eftersom de anställda i företaget ökar och den egna familjen blir större, byggs en nytt hus åt familjen. I den gamla bostaden på Slussegatan 2 flyttar anställda in. 
Det nya huset på samma gata, med adressen Slussegatan 3 får namnet Elleberg, dit flyttar Johan August Haglund med sin familj. 

Haglunds smedja och vagnmakeri i Skara

Familjen Haglund stående v. Erik, Karl, Elin, Nils och Hilma. Sittande v. Anna, Johan August och Maja-Greta

Johan August och Maja-Greta fick tillsammans sex barn, Erik, Karl, Elin, Nils, Hilma och Anna. 

Pojkarna Nils, Karl och Erik började tidigt i smedjan. Nils och Erik som smedslärlingar och Karl som målarlärling.

När Skaras vattentorn byggs får de i uppgift att tillverka den flöjel som ännu idag sitter på vattentornet. Den var klar 1898. Morfar Nils var stolt över att ha fått var med att tillverka denna flöjel. En ritning på vindflöjeln finns på sidan "övriga bilder"