Högehalls placering, storlek och utseende

Högehall - det okända fornminnet  i Västerplana

På fotot Freddie Wendin år 2011

Högehall - det okända fornminnet  i Västerplana

Stenens hål som är 11 x 7 cm, vid vissa tillfällfällen och i olika vilkar kan man se solstrålarna genom det s.k. stenögat. Foto Freddie Wendin 2010

800 m sydost om Västerplana kyrka på Kinnekulle står Högehall. Stenen är från forntiden och står på ett stenröse mitt ute på en åker,  med utsikt mot Kinneviken. Högehalls datering är oviss.

Stenen är belägen 140 m över havet. Kalkstenhällen är drygt två meter hög och ungefär lika bred, tjockleken drygt två decimeter. Mitt i och rakt genom stenen går ett hål, knappt knytnävsstort, svagt ovalt till formad med nötta och slipade kanter (ca 11 cm lång och ca 7 cm hög) Troligtvis är hålet från den tid då stenen restes.

Enligt tidigare brukare av Per Törnesgården i Västerplana, August Andersson, har han hört att röset tidigare hade tre hällar och de två var något mindre än den nu kvarvarande. Troligtvis försvann dessa i början av 1800-talet.