Liknande stenar i Europa

Högehall - det okända fornminnet  i Västerplana

The Odin Stone bilden från http://www.orkneyjar.com/history/odinstone/index.html

Möjligheten finns att hålet inte har astronomisk betydelse, stenar med hål finns på fler håll i Europa. Den till form och storlek mest liknar Högehall fanns i Stennes på Orkneyöarna. Stenen kallades ”The Odin Stone”. Åtskilliga gamla sedvänjor var knutna till denna sten. Ett handslag genom hålet i stenen beseglade ett ingånget avtal, och unga par lovade varandra trohet på samma sätt. Besök på platsen gav lycka och stenen ansågs även befrämja fruktsamhet. Möjligen kan Högehall ha haft liknande bruk knutna till sig.

Om det går att datera Högehall och om det går att bevisa att man använt Högehall som en observationsplats torde Högehall väl kunna jämföras med liknande anläggningar på andra håll i Europa.

Trots att Kinnekulle är en av Sveriges mest omskrivna platser och dess fornlämningar i bygden avbildades redan på 1500-talet omnämns ingen Högehall. Det enda som finns är i Rannsakningar efter Antiqvisteter 1667-1684, där Martinus Zahariea (kyrkoherde i Medelplana 1629-1668) skriver

”Ett Stort Steenröör emellan Wäster- och Medel-planda som kallass vhrröör, aff hvilket Eldh plågar lysa, hvar aff, Tvifvelss vthan, dett sitt nampn hafver bekommit.”

Gåtan om den märkliga stenen forsätter, men visst är forskningen av Göran Englund och även andra och deras teorier om stenen mycket trovärdiga.