Läckö kungsgårds holkkvarn

Holkkvarnar
Holkkvarnar

Här syns den s.k. holken vilken kvarnarna fått sitt namn efter. I den går kraften från vingarna via en stång ner till kvarnstenarna.

Kållandsö, Lidköpings kommun.

Troligen är kvarnen flyttad till sin nuvarande plats ca 1880. Den var i drift fram till 1930-talet. På Häradsekonomiska kartan från ca 1880 ligger det ytterligare en kvarn strax öster om nuvarande. Den har en del skavanker, men är fullt möjlig att renovera till användbart skick om man så vill. Kvarnen har en öppen spis inuti vilket får anses vara ovanligt.

Kvarnbyggnaden är troligen även moderniserad och höjd ett par stockvarv och har även fått holkbjälkarna omplacerade. Äldre urtag syns i väggarna från en äldre version av en holkkvarn. Troligen är vissa delar från den äldre kvarnen vilka då har återbrukats. Nu är holken gjord av sammansatta stockar, men den kan ha haft en riktig holkstock, kluven och urholkad så som flera andra kvarnar har än i dag. Kvarnen ligger strax intill vägen till Läckö slott och utgör ett viktigt agrarhistoriskt monument för bygden.