Otterstads holkkvarn

Holkkvarnar

Otterstad, Lidköpings kommun.

1931 flyttades kvarnen till hembygdsgården i Otterstad från torpet Ledet som då låg under Läckö. Kvarnen uppfördes där vid mitten av 1800-talet. Kvarnen står nu på bergknalle intill ett skogsparti vilket inte utgör en bra placering för att segla kvarnen. Kvarnen har flera intressanta äldre detaljer. Stora likheter finns med kvarnen i Grästorp.

Då undertaket är ett troltak, med slanor, brädor mm, tyder det på att det funnits ett äldre torvtak. Holken är en stor granstock, kluven med styrd klyvning om våren då saven tilltar och sedan urholkad med hjälp av yxa. Rumpestocken, som används för att styra kvarnen ur eller i vind, har tidsenliga vindstöttor ner till marken. Dessa är till för att kvarnen inte skall vrida sig under malning.