Mellomgårdens holkkvarn

Holkkvarnar
Holkkvarnar

Sollebrunn. Alingsås kommun.

Kvarnen är uppförd omkring år 1800 och står på ursprunglig plats sedan den senast var i bruk. Holken är sammansatt av stående stockar och strävad invändigt horisontellt med sparrar ut till hörnen. Strävorna är äldre vingar vilka har återbrukats och har stort värde som källmaterial för att få en bild av hur äldre vingar var konstruerade.

Vingarna på kvarnen är sedan en tid tillbaka nedplockade. Vingaxeln sticker ut i aktern på vinghuset och möjligen har det varit ett remhjul monterat för drift av externt maskineri som exempelvis spånhyvel eller tröskverk någon annanstans på gården.