Torps holkkvarn

Holkkvarnar
Holkkvarnar

Sollebrunn, Alingsås kommun.

Kvarnen uppfördes 1850. Den flyttades till sin nuvarande plats 1898. Kvarnen var i drift fram till 1945. Det finns uppmärkning i kvarnen som visar att den är flyttad två gånger. Kvarnen renoverades mellan åren 1966-1968 då den fick en exteriör upprustning.

En mer genomgripande renovering utfördes 2003 då vinghuset monterades ned och maskineriet renoverades. Det lades då även på nytt takspån. Seglades/kördes när det maldes för några år sedan. Stora träd bakom skulle behöva tas ner för att få bättre vindförhållanden när kvarnen ska köras. Holken är av sammansatta stolpar över kvarnstenarna placerade på stativ med brohäst och ett lätterverk av länkarmar. Vingarna är stagade med ett s.k. nospeke och stag mellan vingarna. Vindfånget har broms, pressen, vilken sköts via stag och kätting ner till marken. Kvarnen har fått ny vingaxel och nya vingar år 2001.