Rackeby holkkvarn

Holkkvarnar

Fornminnesföreningen Rackeby-Skalunda, Rackeby; Lidköpings kommun.

Fornminnesföreningen Rackeby-Skalunda bildades 1915. Troligen flyttades holkkvarnen till sin nuvarande plats vid denna tid. Holken är en stående urholkad granstock strävad med åtta sparrar ner till timmerstommens väggar och hörn. I hörnen sitter stående trekantsstockar, dessa kallas björnar. På dessa tar holkens och takets sparrar spjärn emot. Årtalet 1785 finns inhugget i en av holkbjälkarna vilket bör kunna stämma. Karet runt kvarnstenarna har ristningar och klotter.

Kvarnen är renoverad, men är i behov av ytterligare renovering inom en snar framtid.