Söne holkkvarn

Holkkvarnar
Holkkvarnar

Skara fornby. Skara kommun.

Kvarnen är ursprungligen från Söne i Lidköpings kommun. Möjligen är den ursprungligen från 1700-talet och flyttades till fornbyn 1924. Kvarnen har en liten enkelbladig ramsåg kopplad till sig på sidan via en vinkelväxel under kvarnstenen.

Kvarnhuset av timmer med lax/bladknut har tidigare varit klätt med panel. Väggtimmer och stenupplag är delvis uppfört med återbrukat virke. En stenvinsch finns till kvarnstenarna vilken användes när stenarna skulle skärpas eller plockasur kvarnen. Själva holken är en urholkad granstock på 60 cm i diameter och vinghuset är ett ramverk med kraftiga ekplankor i botten och i toppen.

Kronhjulet har ett bromsband som möjligen kan vara eftermonterat i samband med sågens tillkomst. Denna broms har nåtts med en presstång och länk ner till marken. Kvarnen genomgår en omfattande renovering åren 2022–24 med mål att bygga upp kunskap om holkkvarnarnas teknik, funktion och tillverkning/montering.