Särestads holkkvarn

Holkkvarnar
Holkkvarnar

Marknadsberget, Grästorp, Grästorps kommun.

Kvarnen kommer ursprungligen från Särestad, som ligger strax nordost om Grästorp. Kvarnen flyttades till sin nuvarande plats på marknadsberget år 1928. Tidigare var det torvtak men det har på senare tid ersatts av lertegel.

Kvarnen är som konstruktion ålderdomlig ryggåsholkkvarn och har troligen sitt ursprung från 1700-talet. Delar har bytts genom åren, men en del äldre tekniska detaljer och material finns kvar. En äldre vingaxel finns bevarad inne i kvarnen. Lätterverket till löparen (övre kvarnstenen) är mestadels intakt. Kvarnen har stora likheter med holkkvarnen i Otterstad på Kållandsö, som även den är en ryggåsholkkvarn.