Västergårdens holkkvarn

Holkkvarnar
Holkkvarnar

St. Mellby, Alingsås kommun.

Uppförd under 1700-talet. Flyttad till sin nuvarande plats 1811. Använd fram till 1902.

Kvarnen står på sin ursprungliga plats från den tid då den var i bruk. Den seglades/kördes som uppvisning för malning senast för några årtionden sedan. Denna holkkvarn är en av de mest kompletta och välbevarade, om än nu i behov av renovering. Om den sammansatta holken är från 1811 eller om holken är utbytt är oklart. 16 sparrar stagar såväl holken som taket. En av de få holkkvarnar som har komplett kvarnutrustning med släpsko och spannmålsmatning. Vingarna är stagade med ett s.k. nospeke och stag mellan vingarna. Vingaxel och vingar är i behov av renovering eller att helt bytas ut med nya.