Mörlanda holkkvarn

Holkkvarnar
Holkkvarnar

Magra socken, Alingsås kommun.

Kvarnen uppfördes första gången 1854 och kommer ursprungligen från Sollebrunn. Den är flyttad ett antal gånger och kom till Mörlanda 1896. Verksamheten upphörde år 1945. År 1957 försågs kvarnen med nya vingar sedan de gamla blåst ned. År 1970 restaurerades kvarnen och 1989 sattes åter nya vingar upp. Kvarnen ägs idag av Bjärke hembygdsförening.

Kvarnen står på ursprunglig plats sedan den senast var i bruk. Holken är sammansatt av stående stockar och är strävad invändigt horisontellt med sparrar ut till hörnen. Vingaxeln är något udda då vingarna klämmer om axeln, inte genomgående vingar som alla övriga kvarnar har. Runtom kronhjulet uppe i vinghuset finns ett bromsband, pressen, med en V-form. Mörlanda holkkvarn är en av få kvarnar som har en broms likt de större holländarkvarnarna. Strax söder om denna kvarn ligger ytterligare en kvarn som är ytterst sparsamt bevarad. Endast vaga spår återstår av att det varit en holkkvarn.