Indelningsverket avskaffades och soldattorpen blev sommartorp

Systemet med Indelningsverket blev med tiden omodernt men bevarades ända fram till år 1901. De jorbrukande beredskapssoldaterna betydde mycket för krigsmaktens förankring i civilsamhället. När Indelningsverket avskaffades 1901 innebar det att det inte heller anställdes några soldater. Den kommande Värnpliktsarmén kunde inte skapas över en natt, man behövde en övergångsperiod fram till år 1908.

De soldater, båtsmän och ryttare som fanns i den indelta armén skulle avvecklas men det kom inte att ske några stora massiva avskedanden. I första hand skulle avvecklingen ske på frivillig basis. Ett nytt pensionssystem inrättades, i stället för det tidigare kravet på 50 års ålder och 30 tjänsteår infördes ett nytt regelverk, där slopades 50-års åldern. Kraven på tjänsteår minskade till 25 år. 

Redan år 1901 fanns många lediga platser på rotarna, det hade inte nyanställts några soldater på länge, därmed hade avvecklingen inletts innan 1901. Avgångarna var många under de första åren.  De indelta soldaterna som fanns kvar efter att värnpliktsarmén  införts arbetade sida vid sida med de värnpliktiga. Värnpliktsarmén hade stor hjälp av dessa soldater under uppbyggnaden av den nya Värnpliktsarmén. Det skulle dröja ända till 1960-talet innan den siste indelte soldaten gick ur tjänsten. 

Vid första väldskriget blev de kvarvarande indelta soldaterna till tjänstgöring. Vid 1931 års riksdag tog man ett beslut om att låta de återstående indelta soldaterna gå i förtidspenion, detta var 249 år efter det att Indelningsvkerket infördes. Alla valde dock inte att gå i förtidspension. 

Indelte soldat
Indelte soldat

I Västerplana socken fanns tidigare fem soldattorp. Fyra av dessa torp låg ganska samlade i utkanten av byn. Marken som torpet låg på var naturligtvis inte den bästa i odlingshänseende. Ett av soldattorpen låg några kilometer utanför själva byn, men i samma socken. När sockengränsen mellan Medelplana och Västerplana flyttades innebar det att detta torp hamnade i Medelplana. Torpen i Västerplana låg under Skattegårdens, Bestorps, Västerplana rote (troligtvis flera rotebönder), Jon Andersgården, alla dessa i bönder i Västerplana, samt Ågårdens rote i Sil socken. 

Namnen på soldattorpen i Västerplana
Forstena nr 412 -  finns inte kvar nytt hus byggt på tomten
Jonsbol nr 411 -  finns kvar och ägs av Hellekis Säteri arrendes ut, ligger nu i Medelplana
Kranshagen nr 414 - ombyggt till permanent boende
Stålarp nr 413 -  finns inte kvar, annat hus är byggt på tomten 
Åtorp nr 399, enda torpet kvar i sitt ursprungliga skick.

De nuvarande husen på Forstena och Stålarps har idag en annan placering än tidigare soldattorp.