Soldattorpet Åtorp nr 399 i Västerplana

Indelte soldat
Indelte soldat
Indelte soldat

Fem soldattorp har funnit i Västerplana, endast Åtorp nr 399 finns kvar i sitt ursprungliga skick. Det gamla soldattorpet från 1700-talet ägs av Skattegården i Västerplana och Kinnekulle Hembygdsförening har nyttjanderätten.

Torpet har 85 cm tjocka murade väggar av kalksten och skorstenen är av täljsten. Det består av en kammare med kök samt en vind. Till byggnaden fanns tidigare även en ladugård. I denna primitiva miljö utan värme och vatten levde människor ända fram till år 1931.

Som många andra byggnader har torpet fått namn av de personer som bott eller haft någon anknytning med torpet. Sextustorpet, Lurestorpet och Garbotorpet när några av de namn som sedan tidigare finns, men det riktiga namn är Åtorp nr 399.

Den siste soldaten som bodde i torpet hette Jonas Gustaf Sixtus, detta var i slutet på 1800-talet då han tjänstgjorde som soldat vid Kongl. Skaraborgs regemente Höjentorps Compani mellan 1855 - 1886.

Jonas Sixtus, född 1833 och hans hustru Anna-Greta fick fyra barn, Gustaf född 1862, Claes Oscar född 1864, Carl August född 1866 och dottern Hulda Maria född 1871.

År 1891 emigrerade Jonas med sin fru och yngsta dotter Hulda till Amerika. Några av familjens söner hade tidigare emigrerat och nu förenades far, mor och yngsta dottern med sönerna. 

Efter familjen Sixtus flyttade familjen Johansson in, Gustaf var stenhuggare och mer känd under namnen "Örn-Gustaf" eller "Lures-Gustaf", av namnet att döma var han inte så noga med sanningen. Hustrun Lovisa, kallades "Örna-Lisa" eller "Luresa" och torpet Lurestorp. Paret var strävsamt och tillsammans fostrade de nio barn i det lilla torpstället. Den äldste sonen Sven flyttade till Stockholm och blev ölutköare och latrinkörare. Han kom att träffa Greta Garbos mor, hon var då gift men äktenskapet knakade i fogarna. Gretas mor blev gravid med Sven och en dotter föddes år 1905. Då graviditeteten skedde inom äktenskapet blev Sven inte den officiella fadern. Denna dotter kom senare att bli den "guddomliga" och kända Greta Garbo, namnet Garbo togs år 1922. 

Lovisa Johansson blev änka år 1908 och hon kom att försörja sig genom att hjälpa med hushållsarbete hos ensamstående. Fram till 1931 bodde Lovisa kvar i det lilla torpet, det sista året innan hon avled år 1932 bodde hon hos sin dotter i Hällekis. 

Det lilla torpet sov i lång törnrosasömn under många år. Sedan 1950-talet nyttjas det av Kinnekulle hembygdsförening. Någon gång varje sommar öppnas dörrarna till torpet för besökare och det serveras kaffe i trädgården. Berättelsen om det s.k. "Garbotorpet" lever kvar och många vill höra den berättas.

Soldattorpets olika rotegårdar

Ågården i Sil 1600-talet -1774
Ågården i Sil 1798-1849
Storegården Västerplana 1855-1901

Indelte soldat

Soldater vid torp nr 399 

Soldattorpet nr 399 stod under flera olika rotebönder, bl.a. Ågården i Sil och Storegården i Västerplana.

Här presenteras soldaterna som bott i torpet och under vilka år de varit anställda vid Skaraborgs Regemente Höjentorps Compani.
1665-1689    Erik Jonsson
1678-1694    Linnar Larsson
? -1683         Ambjörn Arvidsson
? -1695         Anders Andersson
? -1713         Per Bäckman
1713-1716   Sven Skötte
1716-1741   Olof Flinta
1741-1742   Johan Roos
1743-1744   Lars Flinta
1747-1761   Jonas Flinta
1769-1789   Anders Ågren
1789-1801   Daniel Åberg
1801-1818   Jonas Åberg
1818-1827   Johannes Åberg
1828-1849   Erik Åberg (Andersson)
1849-1855   Gustaf Åberg
1855-1886   Jonas Sixtus