← Tillbaka

Gustafs ramsåg

Den småindustri i form av sågverk och kvarnar som fanns runt om på landsbygden var ganska omfattande också en bit in på 1900-talets första hälft. Gustafs ramsåg är ett exempel på en sådan anläggning. Den består av två sågverk, där den ena ramsågen fortfarande är i drift till husbehov men här sågas också en del på beställning av byggnadsvårdare.

Gustafs ramsåg är en länk i historien om den agrara småindustrin, en industri som förr var så vanlig men som nu oftast bara finns kvar på äldre kartor eller som stengrunder längs med vattendragen.