← Tillbaka

Burås Kvarn

Burås kvarn byggdes 1893 och var i drift till 1947. Det är en så kallad hättkvarn där malningen skedde mellan två runda stenskivor och där kvarnens översta del, hättan, kan vridas för att anpassas till vindriktningen. Det är lätt att förstå placeringen av väderkvarnen på en blåsig liten höjd, särskilt om träden som numera står runt kvarnen räknas bort.

Platsen är känd som en kvarnplats även tidigare. Idag är Burås kvarn byggnadsminne. Vatten- eller vinddrivna kvarnar var mycket vanliga i jordbrukssamhället och de fungerar numera som tydliga symboler för den småskaliga livsmedelsindustri som skedde före användandet av andra drivkrafter. Med elektriciteten kom nya kvarnar att etableras nära städer och hamnar där produktionen blev större och mer industriell.