← Tillbaka

Ålgårds kvarn

På näset mellan Grindsbyvattnet och Assmunderöds vatten finns en välbevarad kulturmiljö med kvarn, såg, bostadshus med mera. Tillsammans erbjuder byggnaderna en samlad bild av de vattenkraftsdrivna kvarn- och sågmiljöer som var viktiga på landsbygden innan elkraften slog igenom. Enligt en gammal skattelängd fanns den första kvarnen på Orust just här, redan under 1500-talet.