← Tillbaka

Huttla kvarn och såg / Dampetorps kvarn och såg

Dampetorps kvarn och såg kallas i folkmun för Huttla kvarn och såg. De är sammanbyggda med varandra till en enhet och ligger vid Afsåns västra strand. Kvarnen kan enligt uppgift vara byggd redan under tidigt 1800-tal, men byggdes till under 1860-talet och moderniserades i början av 1900-talet.

Sågen omnämns år 1876, men är troligen äldre, och är utrustad med en enbladig ramsåg. Anläggningen var i drift fram till 1950-talet, då den övertogs av Naums hembygdsförening. Därefter har en hembygdsgård byggts upp kring kvarnen och sågen.

I miljön ingår bland annat en före detta smedja (på ursprunglig plats) och två ditflyttade byggnader; en skiftesverksladugård och en transformatorstation.

Vattendrivna sågverk med träram är mycket ovanliga och Huttla såg är en av mycket få anläggningar av detta slag som finns kvar i landet.