← Tillbaka

Hålanda hembygdsgård med Drottninggärdets såg

Bebyggelsemiljö utmed gammal landsvägssträckning med f.d. affär, skola, såg- och kvarnmiljö samt hembygdsgård, plats för Alesnickarnas s.k. byggnadsresningar.

Representativt avsnitt av den gamla betydelsefulla vägen mellan Lödöse och Skara med milsten, vadställe samt ett flertal välbevarade fastigheter, varav flera har eller har haft en central betydelse i socknens historia.

Hålanda hembygdsgård och Drottninggärdets såg förvaltas av hembygdsföreningen och utgör därigenom en tillgänglig miljö som aktivt används för kunskapsspridning kring kulturarvet och som mötesplats i bygden. Vid Skaggata finns en ”kasebacke” eller ”skräplats” där Alesnickarna ända in på 1940-talet satte upp timmerstommar för försäljning vidare till exempelvis Bohuskusten eller Göteborg. En företeelse karaktäristisk för Risveden.