← Tillbaka

Kvarnen på Hönö

Hedens väderkvarn på Hönö är ett verkligt landmärke och har stått på platsen sedan år 1875. Här maldes mjöl av vete och råg och av det bakades "Hönökakor" och "Fiskarkakor". Driften upphörde i slutet av 1920-talet men kvarnen har bevarats av Hönö hembygdsförening. En gång om året öppnar föreningen för en "Kvarnens dag" men kvarnen visas också efter överenskommelse.

Utefter kusten i Bohuslän har det legat många väderkvarnar liknande den på Hönö Heden. De visar att hur vinden använts som kraftkälla vid malning av mjöl i en trakt där det varit ont om strömmande vattendrag. Kvarnen på Hönö är ett gott exempel och bevarar kunskapen om äldre tiders kvarndrift.