← Tillbaka

Dala kvarn i Lundsbrunn

Dala kvarn har anor långt tillbaka i tiden, men den nuvarande kvarnbyggnaden är från 1890-talet, då den äldre kvarnen byggdes om. Dala kvarn var den sista igång varande kvarnen med fullständig kvarnrörelse i Götene kommun. Kommunen har med hjälp av ideella krafter även efter kvarnrörelsens upphörande hållit kvarnen i skick och kunnat mala mjöl vid särskilda tillfällen, vilket i hög grad bidrar till Dala kvarns höga kulturhistoriska värde. Kvarnen ligger naturskönt i anslutning till en välbesökt vandringsled.