← Tillbaka

Storebergs sågverk, kraftverk och smedja samt hamn

Till gården Storeberg finns idag en välbevarad såg- och kraftverksmiljö. Sågverket, uppfört på 1880-talet, består av en äldre så kallad helstativram och ett antal äldre maskiner. I direkt anslutning i nordost ligger det välbevarade kraftverket med tillhörande transformatortorn. Tillsammans utgör sågen och kraftverket en av Lidköpings kommuns mer intressanta äldre industrimiljöer. Vid hamnen finns även ett stort hamnmagasin.