← Tillbaka

Mölndals kvarnby

Mölndals kvarnby är med sin dånande fors en spännande plats där det bedrivits industriverksamhet ända sedan medeltiden.

Mölndals stad har sitt ursprung i de verksamheter som med åren anlagts längs med fallen, som har en fallhöjd på 48 meter. Det är känt att de första kvarnarna längs forsen anlades redan på 1300-talet, senare kom även sågverk, stamp för klädestyg och färgerier. Området utvecklades under 1800-talet till ett industrisamhälle med pappersbruk, textilfabriker och oljeslagerier. Idag består Kvarnbyn av en intressant blandning av industribyggnader och bostadshus från olika tider, alla på något sätt med koppling till fallen som varit helt avgörande som drivkraft för industrisamhället och orten Mölndal. Mölndals museum finns i Kvarnbyn, i en byggnad som tidigare var strumpfabrik.