← Tillbaka

Kronkvarn

Kvarn- och sågmiljö med anor från 1500-talet, belägen i utkanten av Tibro tätort utmed ån Tidan. Det ålderdomliga ramsågverket används ovanligt nog fortfarande av Kronkvarns träindustri AB. Tillverkningen består bland annat av så kallade centrumtappar, en slags träplugg som används vid sammanfogning av olika träprodukter och möbler som kan köpas i platta paket i snart sagt hela världen. Kronkvarn är en intressant tidig industrimiljö som ännu är i drift.