Prisma Västra Götaland

Industrisamhället och det demokratiska genombrottet i Sverige

TB-091-040.jpg

Allmän och lika rösträtt gällde för första gången i valen 2021. Sverige var sist i Norden. Vägen hade varit lång och krokig och det var bl a den samhällsutveckling som industrialiseringen fört med sig som låg bakom den politiska kampen.