Prisma Västra Götaland

Industristaden Lidköping

Nya stadens torg Lidköping 1905.jpg

Om Lidköpings spännande utveckling från 1850 fram till idag. Här kan du läsa om några av de mest intressanta företagen, om branschers uppgång och fall, om idérika industriledare, om hur arbetarna bodde och hur arbetslivet har förändrats.