Lidköping under ett omvälvande århundrade

Rörstrand och LMV 1930-talet.
[Obetitlad]

I början av 1900-talet förvandlades den gamla handels- och hantverksstaden Lidköping, grundad 1446, till länets största industristad.

Nu etablerades bland annat ett sockerbruk och en porslinsindustri. Andra stora branscher vid den här tiden var verkstadsindustrin och tändstickstillverkningen. På 1950-talet började en österrikare tillverka plastflaskor. Rörstrand slog igen 2005 medan plastindustrin finns kvar, med mer än 300 anställda på de olika företagen.

Lidköping har utmärkts av en allsidig industri, med många företag inom flera olika branscher. Staden klarade också den industriella omvandlingen fram till 1980-talet bra.

Industrialismen innebar att ett nytt samhälle växte fram. Präglat av skorstenar och stämpelur, trångboddhet och dålig arbetsmiljö, folkpark och fackföreningar, nya bostäder och framtidstro. Av ett nytt sätt att arbeta och leva. 

Denna digitala utställning berättar om Lidköpings spännande utveckling från 1850 fram till idag. Här kan du läsa om några av de mest intressanta företagen, om branschers uppgång och fall, om idérika industriledare, om hur arbetarna bodde och hur arbetslivet har förändrats.

Utställningen bygger på en tillfällig fysisk utställning som Vänermuseet hade 16 april 2015 till 17 januari 2016.

Välkommen att stämpla in!