Prisma Västra Götaland

Is för förvaring av mat

Iskarlen levererar.jpg

Idag är det en självklarhet att alltid kunna ha matvaror hemma i kyl och frys. Men hur gjorde man förr? Kunskapen om hur mat kan lagras utan elektricitet är aktuell att väcka till liv i en tid när vi uppmanas av myndigheter att alltid ha mat hemma för en vecka. Kanske kan vi inte ta för givet att färsk mat i affären och el alltid kommer att finnas till hands?

Följande berättelse är ett utsnitt ur boken #matarv som när detta skrivs ännu inte tryckts.