Raket-motorsågen

Motorsågarna hade på allvar börjat utvecklas på 1920-talet och under 1940-talet kom alltfler så kallade enmansmotorsågar, nu behövdes inte två man för att hantera en motorsåg. Med våra dagar mätt var de fortfarande mycket tunga och otympliga. I Sverige följde sedan en viktig milstolpe när den första svensktillverkade sågen Bebo lanserades 1949 av Bergborrmaskiner i Mölndal, som 1956 blev Partner.

I Stockholm satsade vid samma tid agenturföretaget Como M&T Bjerke på import av
kanadensiska motorsågar. De började sedan licenstillverka en såg, Comet, som konstruerats av norrmannen Rasmus Wiig. Men tillverkningen i verkstadslokaler på Östermalm blev inte bra. Kontakt togs med Jonsereds fabriker som både hade tillverkningskunnande och varit underleverantör till Bergborrmaskiner.

Jonsereds fabriker började tillverka och utveckla sågarna tillsammans med Como M&T Bjerke.1954 lanserades den första motorsågen som fick namnet Raket. Tillverkningen skedde i Brastad där Jonsered fått fördelaktiga villkor för att uppföra en fabrik, i spåren av en krisande stenindustri. Raket ansågs vara en mycket lätt såg med sina 10 kilo och den var robust och enkel att använda. Motorsågen blev framgångsrik och följdes snabbt upp av nya modeller.

En avgörande händelse kom när Stig Jepson anställdes som försäljningschef. Jepson var en mycket driven säljare och blev känd som ”Mr Jonsered”. Han ledde inte bara arbetet med att bygga upp en försäljningsorganisation i Sverige och Norden utan snabbt såldes motorsågar över hela världen. Finland kunde liknas vid en andra hemmamarknad. Med tiden blev Nordamerika den största marknaden, men Jonsered fanns även på Borneo och i Australien. En viktig del i framgångarna var arbetet med säkerhet på sågarna. Det skedde många otäcka olyckor med motorsågar men innovationer som kastskydd minskade riskerna. En annan innovation var eluppvärmda handtag som skulle få bort problemen med nedfrysta fingrar. Med åren utvecklades sågarna och blev mer användarvänliga i utformningen och vikten minskade, bland annat genom att använda plast och lättmetall.