Tillverkningen i Jonsered

Jonsereds fabriker och samhälle

1969 flyttades tillverkning till Jonsered sedan textilverksamheten blivit olönsam och lagts ned. I Brastad hade bara män arbetat i fabriken under de första 15 åren. I Jonsered blev tillverkningen istället kvinnodominerad när tidigare textilarbeterskor fick nya jobb. Många hade kommit som flyktingar under andra världskriget, från Estland och Ingermanland. Det finns många som vittnar om deras yrkesskicklighet, de var snabbast på att skruva ihop sågarna.

Jonsereds fabriker hade fått en verklig framgång genom sin satsning på sågarna. I slutet av 1960-talet steg försäljningen kraftigt sedan Raket 60 lanserats. Men en utmaning var
utvecklingskostnaderna som var höga. Även om försäljningen var mycket bra var lönsamheten inte alltid den önskade. Inom Jonsereds-koncernen var istället presenningsverksamheten den stora kassakon. 1970-talet innebar en tuff tid för Jonsereds fabriker med pressad lönsamhet och ägaren Asken var i behov av kapital.