Splittringen av Jonsereds AB

1979 splittrades Jonsereds AB efter att Electrolux under Hans Werthéns ledning köpt upp bolaget. Electrolux förändrade den svenska motorsågsindustrin då bolaget slog samman Jonsered med konkurrenterna Partner och Husqvarna. Tanken var att kraftsamla den svenska motorsågsindustrin. Werthén menade att den måste göras konkurrensmässig internationellt och inte träta om marknadsandelar sinsemellan. En del trodde – och hoppades – att det nya bolaget skulle hamna i Jonsered men istället blev det Huskvarna.

De övriga delarna av Jonsereds AB såldes av förutom presenningen som under namnet godsskydd blev kvar inom Electrolux. Tillverkningen av motorsågar i Jonsered upphörde i början av 1980-talet men försäljnings-, utvecklings- och serviceavdelningar fanns kvar fram till 1990-talet. I slutet av 1980-talet lanserades ett luftfilter, Jonsered Turbo, som renar luften som går in i motorn, ett stort teknikframsteg. Nu började också varumärket Jonsered användas på snöröjare, gräsklippare och andra skog- och trädgårdsprodukter.

Jonsered som motorsågsmärke lever vidare som del av Husqvarna, som knoppades av från Electrolux 2006. Husqvarna finns kvar i Jonsered genom Husqvarna construction products som bland annat utvecklar kapsågar. I Brastad är fabriken i gång i allra högsta grad som del av Husqvarna med tillverkning av vevaxlar.

Litteratur
Jonsereds motorsågar, Magnus Brink, 2014