Behovet av kalk

Under 1700-talet minskade jordbruksjordarnas avkastning. När man kom underfund om att detta främst gällde kalkfattiga jordar och att dessa kunde botas med kalkning, var en ny marknad född. På andra västgötaberg fanns de lättbrutna rena kalkstenslagren ovan alunskiffern, de som ju försvunnit på Halle-Hunneberg när den mäktiga diabasskållan vällde fram. Att skilja ur kalk ur alunskiffer var en dyrbarare och för våra berg unik metod, som var lönsam så länge inte billigare transporter av industrikalk slog ut den.