Kring 1950

Abrahamsberg folkskola<br /><br />
Exteriör, barn på skolgården

En fas då det tillkom många nya skolbyggnader var 1950-talet. Skolor från denna tid byggdes i två eller tre våningar med fasader av tegel. Salar för slöjd samt rum för skolsköterska och vaktmästare skulle finnas i en lägre del vid sidan av.

Orsaken till alla dessa nya skolbyggnader var att det under 1950-talet genomfördes en landsomfattande reform som innebar att många små kommuner slogs ihop till större enheter. I Mark blev sjutton kommuner till sex större landsbygdskommuner och två köpingar. Som en följd av detta ökade skatteintäkterna och det fanns pengar till att investera i nya, större skolor, något som behövdes eftersom barnkullarna som föddes på 1940- och 50–talen var stora. 

Skolor från den här tiden är lätta att känna igen. De ser i princip likadana ut överallt i Sverige. Framför allt centralskolorna av gult eller rött tegel med förskjutna byggnadskroppar blev väldigt vanliga.

Många mindre skolor runt om på landsbygden lades ned vid den här tiden. Istället bussades eleverna till de större, centrala skolorna.