RAMBERÄTTELSE Kinnekullebanan på Prismavg.se av och med unga berättande
taxi.jpggrupp 2.jpgutspaning-påtåget-1200x630_insta.pngkinnekullebanan-i-fara-1993.jpg

Att berätta

Filmen ger ett intro -tankar om vad och hur ni unga kan berätta.

För att sätta igång elever ute i klassrummet så erbjuder vi två webb -föreläsningar som är bra att ha som start. Den ena är om järnvägen i ett historiskt perspektiv, vad den har betytt för samhället de senaste 150 åren. I slutet zomar vi in på varför just Kinnekullebanan komtill.

Den adra förelsäningen handlar om berättande, vi går igenom vad som är viktigt när man ska berätta och vad det är vi vill att våra besökare och de som tar del av berättelsen skall förstå? Att berätta från hjärtat om något som berör, är exempelvis en bra start. 

Prismavg.se och dess tema Kinnekullebanan är en platform för era berättelser och vi på Prismasamverkan finns här för att stötta skolorna i kontakter för dem som vill. Exemeplvis i möten med ideella som kan berätta eller visa upp sin verksmahet.