RAMBERÄTTELSE Kinnekullebanan på Prismavg.se av och med unga berättande

Här berättar unga om historiska händelser som utspelat sig längs med Kinnekullebanan och nutida iaktagelser och tankar om framtiden.  Berättelserna är genom många olika uttryksätt

Medverkande

Elver från skolorna - Hällekis skola, De La Gardieskolan, Vadsbogymnasiet, Katedralskolan och Ohlingymnasiet