Dramatisk brand på varvet!

Det var en stor och ständig risk för de varv som byggde fiskebåtar i trä, att anläggningen skulle förstöras av brand. Det fanns mycket virke och annat lättantändligt material på varven och värmekällor som kunde ta eld. Några av de större fiskebåtsvarven i Bohuslän drabbades genom åren av stora eldsvådor, där stora ekonomiska värden gick till spillo.

Den dramatiska och snabba branden på Knippla Skeppsvarv bröt ut på natten till den 19 december 1953. Skeppsvarvet hade då skärgårdens största båthall, uppförd mindre än tio år tidigare. På den intilliggande slipen låg motorseglaren Eivor av Ellös på 100 ton, en motorbåt och en 77 fots fiskebåt under byggnad. Samtliga båtar blev totalförstörda i branden. Dessutom brann varvshallen ner till grunden, liksom en snickarverkstad. Trots att telefonledningarna brändes kunde en granne till varvet larma borgarbrandkåren, som befann sig på plats med 14 man efter bara 10 minuter. Källö-Knippla brandkår fick till slut elden under kontroll och genom att man vattenbegöt den närbelägna kontorsbyggnaden och maskinhallen kunde dessa byggnader räddas.

Även Öckerö brandkår hade kommit till platsen efter att ha sett brandskenet, som lyste lång väg över vattnet – Öckerö brandkår hjälpte till att rädda verkstaden och de intilliggande bostadshusen. En fiskebåt som befann sig tio sjömil utåt havs observerade också ljusskenet och satte full fart mot Knippla för att hjälpa till, eftersom besättningen trodde att hela samhället stod i lågor. Lyckligtvis täcktes värdet av den stora förstörelsen i stort sett av brandförsäkringen och varvschefen lät meddela redan följande dag att anläggningen skulle byggas upp igen.