Prisma Västra Götaland

Ö-varvet - Traditionsrikt företag i Öckerö

Övarvet Bild 4B.jpg

I Öckerö hamn finns ett traditionsrikt företag – Ö-varvet. 2016 firade företaget 100 år av att grundaren Ernst Backman anlade en upphalningsslip för fiskebåtar här och startade varvsverksamhet. Idag drivs Ö-varvet av fjärde generationen Backman och är en marin bolagsgrupp som även har etablerat sig med varv på ost- och sydkusten.