Götala Herrgård i egen regi

Kokerskan Märta - 40 år på Götala Herrgård
Kokerskan Märta - 40 år på Götala Herrgård
Kokerskan Märta - 40 år på Götala Herrgård

Hushållningssällskapet köpte Götala av Domänverket år 1994. Att familjen Johansson ville köpa Götala var ingen hemlighet, men vissa hinder fanns hos några styrelsemedlemmar på Hushållningssällskapet. VD Henric Ohlsson på Hushållningssällskapet förklarade läget för Tony och bad dem hålla ut, en lösning skulle komma när några styrelsemedlemmarna skulle avsluta sina uppdrag. Det kom därför att dröja till 1996 innan köpet blev verkställt. I detta ingick även 1,3 ha park.

Stora investeringar behövde göras, bland annat gjordes fem nya toaletter i källaren, installation av en hiss till övre våning, ett måste när många gäster kommer.

En glasveranda kom att skapa många diskussioner med dåvarande stadsarkitekten. Till slut blev det den glasveranda man ville ha, som kan användas året om. På verandan dukas bland annat julbordet upp. 

Anette, som var anställd på Götala och Tony kom att bli ett par. När köpet av Götala var klart 1996, fick Märta och som då firade sin 60-årsdag utomlands veta att affären var klar och att en ny familjemedlem skulle komma till världen. Tony och hustru Anette Stenberg är de som sköter ruljansen sedan många år. Enligt Anette var deras relation mot alla odds. Hon minns att hon under sin uppväxt fick sköta trädgården hemma och hjälpa till en hel del.  Hennes föräldrar var egenföretagare och hade fullt upp, som egenföretagare är det inte jobb mellan 8-17. Att gifta sig med en egenföretagare och att ha en stor trädgård fanns inte på kartan enligt Anette, men det blev ju bra ändå. Ett plus är att Tony och hon jobbar ihop och då hinner de träffas på jobbet i alla fall.

När Anette som 5–6 åring brukade följa med sin pappa till Odd Fellows lokal i Skara, då passade hon på att hjälpa Märta med bland annat dukningen. Det var vid ett sådant  tillfälle som Märta berömde Anette och sa att hon kunde få jobba hos henne när hon blev större. I början av 1990-talet när Anette tagit studenten var det lågkonjunktur och arbetslösheten var hög, det fanns inga jobb att få. Anette mindes då vad Märta sagt, hon ringde och fick börja ganska omgående ute på Götala.