Verksamheten efter pandemin och snart 40 år på Götala

Kokerskan Märta - 40 år på Götala Herrgård

Tony och Anette driver verksamheten vidare precis som tidigare och försöker hålla kvar i de gamla traditionerna. Herrgårdens miljö erbjuder stämning, lugn och framför allt den goda maten. Visst behöver man utveckla verksamheten, anser de båda, men traditionerna är viktiga. Under Covid-pandemin ändrades mångas beteende och till viss del även traditioner, många av dessa lever fortfarande kvar. Ett exempel är minnesstunderna, det är färre som bjuder många på mat eller kaffe efter begravningarna, nu är det främst den egna familjen och de närmaste som samlas.

Under år 2020 som var det värsta året för restaurangen blev det minusresultat. Då blev fokus på annat än matlagning och servering. Byggnadsvård och trädgård fick komma i första hand. Fastigheten målades både inne och ute, trädgården fick en uppryckning och mycket annat.

Att få tag i bra personal är svårt, men Tony och Anette har många och stora kontaktnät. Ungdomar med rötter inom idrottsrörelsen och barn till egna företagare har bra inställning till arbete. De är vana att ta ansvar och rycka in när det så behövs, säger både Tony och Anette.

Tony och Anette fortsätter att driva Götala Herrgård, inga större förändringar planeras. En viss osäkerhet finns när det gäller inflationen och vad som händer i världen. Men de ser positivt på framtiden och än så länge tycker både Tony och Anette att de har ork och att det är roligt. Att de båda två trivs med uppgiften går inte att ta fel på. Deras barn har valt andra yrkesbanor, men de har sedan barnsben funnits med i restaurangen och än hjälper de till vid större beställningar. Allting går igen, precis så här startade Tony sin yrkesbana. Att födas in i ett företag har naturligtvis både för- och nackdelar. Kanske tas det för givet att man som barn ska ta över och driva företaget vidare. Tony prövade vingarna utanför verksamheten och tog med sig erfarenheterna till Götala utanför Skara.

Nu ser hela familjen fram emot att i år fira jubileum med det fyrtionde julbordet på Götala.