Götalas historia

Kokerskan Märta - 40 år på Götala Herrgård
Kokerskan Märta - 40 år på Götala Herrgård

Gårdens historia blandas med forntid- och nutid och ligger mitt i ett fornlämningsområde. Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) driver nu modernt jordbruk med forskning.

Götala var en gång platsen för ett hedniskt kultcentrum för ting och marknad – ett järnålderscentrum som i tidig medeltid ledde fram till uppkomsten av staden Skara. Götala nämns som kungagods i brev 1246 av kung Erik Eriksson ”Erik Läspe och Halte”. Denna text är skrivet på Götala och bevittnat av hans svåger Birger Jarl. Götala ägdes en tid av kyrkan. Biskopsbrev från Götala visar att biskoparna bodde på Götala, bl.a. från Brynolf Algotsson då han i slutet av 1200-talet sålde godset till Kung Magnus Ladulås. När danskarna 1612 förstört Skaraborgs slott i Skara uppges ståthållaren av Västergötland ha bott på Götala. Här fanns också Kronans fängelse, kallat ”Götala kista”.

Från 1690 till slutet av 1800-talet var Götala översteboställe för Kungliga Västgöta Kavalleri-regemente.