Konfektionsindustri Konfektionsindustri

 

Först måste tyget mätas och klippas eller skäras. Detta kallas för tillskärning. Tillskärare finns såväl på skrädderier som på konfektionsfabriker.

Tillskäraren klipper eller skär tygerna. En tillskärarsax är kraftig och har rejäla handtag. Som yrkesnamnet avslöjar brukar man även skära tygen – förr kunde bladet till en lie användas. I början av 1900-talet kom de första elektriska tillskärningsmaskinerna och några decennier senare fanns de i varje konfektionsfabrik. Dels användes något som kan liknas vid en bandsåg (fast med knivegg istället för sågtänder), dels fanns mer portabla handskärmaskiner, med en roterande klinga.

Tillskäraren behövde stora ytor för att arbeta med tygerna. Med flera tillskärarbord intill varandra kunde tillskärningsavdelningen uppta nästan ett helt våningsplan. Så nära som möjligt fanns tyglagret, för att underlätta transporterna. Både män och kvinnor arbetare som tillskärare på de svenska konfektionsfabrikerna.

Konfektionsindustri Konfektionsindustri

 

En viktig uppgift för tillskäraren var att planera så att det blev så lite tygspill som möjligt. På en klädfabrik stod tyget för ungefär hälften av kostnaderna, så besparingar på detta område var mycket viktiga.

Man skär inte ett tyg åt gången, utan lägger flera lager av tyg på varandra, med markeringar för tillskärning på det översta. Förr när man tillskar för hand, kunde det röra sig om cirka 10 lager av tyg. Med skärmaskiner och noggrann uppläggning, kunde tygtraven i mitten av 1900-talet uppgå till 100 lager.

Konfektionsindustri Konfektionsindustri

Från 1980-talet började tillskärningen att datoriseras. Både arbetskraft och material kunde på så vis sparas. Med datorhjälp beräknades så att minimalt med tyg förslösades. Helt automatiserade skärmaskiner utvecklades också, som skar efter en förprogrammerad bana över tygen.

Efter att tyget tillskurits lägger man i ordning och märker de delar som hör ihop, och sedan transporteras de vidare till sömnadsavdelningen. Även dessa moment har automatiserats på olika vis sedan slutet av 1900-talet.