Nya tider i konservfabriken

Konservfabriken Fyrtornet på Gullholmen

Efter att båttillverkningen i den gamla konservfabriken hade lagts ner var frågan vad dessa industrilokaler skulle användas till. Kunde någon ny industri vara intresserad av att flytta till Gullholmen? Ett förslag var att förlägga en fångvårdsanstalt i lokalerna, men detta väckte starka reaktioner från Gullholmen-borna. På 1960-talet hade några olika förslag funnits, men inget av dessa var aktuella nu.

Idén om en bostadsrättsförening och att omvandla fabriken till sommarbostäder kom då från Lars Åhrén i Föreningen Gullholmen. Uddevalla arkitektbyrå gjorde ritningar och 1972 söktes byggnadslov. Efter några år med överklaganden - många var starkt emot att dessa lokaler skulle bli sommarbostäder - kunde ombyggnads- och rivningsarbetena starta på våren 1976.

Tidningsurklipp från Eva Edléns tidningsalbum. Albumet tillhör Ulla Edlén, Göteborg..

"Fabriken är på alla sätt idealisk för det här ändamålet. För det första har vi fått ett färdigt skal att tillgå, ett skal som ännu inte förfallit så mycket. Det enda som vi behövt att göra är att sätta upp väggar invändigt och att bygga två altaner utmed båda våningarna", berättar Lars Åhrén för Göteborgs-Posten den 13 juli 1973".

"Javisst hade det varit bättre att få en industri hit",  fortsätter Lars Åhrén. "Men det är bara så att inga industrier vill flytta hit ut och det av två skäl: Först och främst kommunikationerna och för det andra den negativa åldersfördelningen bland den bofasta befolkningen. Ålderskurvan kan liknas vid en svamp; ett stort antal äldre men få yngre människor. När det nu inte gått att locka hit någon industri, har vi här ute på Gullholmen tillsammans med kommunen försökt att skaka fram något som gör att fabrikslokalerna inte bara står och förfaller".

De gamla fabrikslokalerna omvandladeds till 19 lägenheter för sommarboende. Lägenheternas storlek varierade mellan 21 till 60 kvadratmeter, de flesta med utsikt över Gullholmsleden eller de äldre fina husen på Gullholmen. Från början var det tänkt att bygga 24 enrumslägenheter, men de flesta av de som ville teckna ett bostadrättskontrakt var mera intresserade av 2:or elleer 3:or. Så utbudet av lägenheter blev mera varierat. Mycket av arbetet med inredning gjorde medlemmarna själva och i november 1977 kunde de första flytta in. Förutom lägenheter fick föreningen i bottenplan lokaler för samvaro, bastu och förrådsutrymmen. Tvättstuga med modern utrustning byggdes och i bottenplan fanns lokaler där medlemmarna kunde arbeta med sina båtar. Ångbåtsbryggan utanför fabriken rustades upp och till och med den gamla skylten "Gullholmen" för båttrafiken renoverades och sattes på sin ursprungliga plats.

Nu har bostadsrättsföreningen Fyrtornet funnits i den gamla konservfabriken i över 40 år! Fortfarande bor flera av de som flyttade in allra först kvar i sina sommarbostäder i gamla Fyrtornet konservfabrik och trivs mycket bra!