Min farfar Ludvig

Konservfabriken Fyrtornet på Gullholmen
Konservfabriken Fyrtornet på Gullholmen

Min farfar Ludvig, som var från Gullholmen, föddes 1871 och han arbetade tills han var över 70 år!

Farfar hade släktanknytning på Gullholmen i många generationer, ända ner till i slutet av 1500-talet har jag hört.

Som så många unga pojkar från Gullholmen, så arbetade farfar i fisket i unga år. Han arbetade ombord på flera olika fiskebåtar innan han så småningom skaffade sig en egen kutter -  det var en av den typen som kallades engelska kuttrar, som var vanliga i Bohuslän och som inköptes till skärårdssamhällena runt sekelskiftet 1900 från England. Kuttrarna var utmärkta båtar att använda i fisket, inte minst i dörjefisket! Men farfar sålde sin kutter under första världskriget, eftersom det då var svårt att komma ut på fiske.

Farfar har också fiskat makrill på Nordsjön och deltagit i det stora Islandsfisket, som många bohuslänska båtar bedrev under sommarmånaderna under 1930-, 40- och 1950-talen.

Farfar Ludvig, foto i privat ägo.

Min farmor var från Rönnäng, men flyttade till Gullholmen för att arbeta som barnpiga hos fabrikör Hallgren och hans familj. Det var då farmor och farfar träffades!

Farfar fick senare arbete på konservfabriken på Gullholmen och där fick han hand om kryddboden - en mycket ansvarsfull uppgift!

Två små "sillkuttingar" från Gullholmens konservfabrik. Foto Christine Fredriksen, Förvaltningen för kulturutveckling Västra Götaland.

De två små silltunnorna, "kuttingarna" som är på fotografiet hade farfar med sig på 1940-talet från fabriken. Det är små tunnor för inlagd sill och det är minsta storleken som användes på fabriken. Tunnorna är bara 11,5 cm höga, men tillverkades i samma utseende som de större silltunnorna som fanns i fabriken. Man la in ansjovis i kuttingarna och det var framför allt innan metallburkar infördes som emballage till fiskkonserverna. Jag fick sedan de här två små kuttingarna av min farfar!

Farfar hade också lite andra saker hemma från fabriken. Han hade till exempel sågat sönder en stor silltunna, så att en halva kunde användas som tvätttunna hemma. Min farfar Ludvig Pettersson var en uppfinningsrik man!

Berättat av Sonja Mossberg, Gullholmen