Frihamnen

FRIHAMNEN

FRIHAMNEN
Vad är viktigast att bevara för att kunna berätta 1900-talets historia? Frihamen var en megahamn från 1923 som planeras bli en ny central stadsdel, men det är också en rest av Göteborgs viktiga maritima historia.

Frihamnens utveckling ska förhoppningsvis ta avstamp i det befintliga genom att behålla hamnbassängerna, värna det industriella arvet och utveckla de få kvarvarande byggnaderna som minner om en tid då detta var nittonhundratalets hamnstad nummer ett.

I Frihamnen finns numera bland annat en simbassäng med älvvatten och en Kasperprisnominerad bastu från 2015. I väntan på en ny plan kallas området: Jubileumsparken.