Polstjärnan

KARLAVAGNSPLATSEN

KARLAVAGNSPLATSEN/KVARTERET PROPELLERN 

Platsen där Karlatornet planeras var landsbygd fram till 1940-talet när en stadsplan togs fram. I anslutning till hamn och varv växte industri- och verkstadsbebyggelse fram med koppling till hamnen och till bra transportvägar. Här har bland annat funnits säckväveri, gjuteri, kokslager och kontor.

Kvarteret är idag brokigt med både småskalig och storskalig bebyggelse. I det post-industriella samhället har nu andra verksamheter etablerats. Miljön har idag karaktär av ”brownfield”, övergivet industriområde där alternativa eller resurssvaga verksamheter kan etableras. Idag finns verksamheter med koppling till utbildning, kulturella och kreativa näringar som produktionsbolag, filmstudio, musikklubb vid sidan av bland annat ungkarlshotell och träningscenter.

Sociala och ekonomiska värden
Utifrån ett socialt och ekonomiskt perspektiv har flera viktiga värden som finns i området blivit tydliga. Det gäller den tillåtande och alternativa atmosfären, bebyggelsens praktiska funktioner, samarbeten och närverk, låga hyror och det geografiska läget som innebär goda kommunikationer och bra kundunderlag. 

Vad händer med platsen nu när den omvandlas? Det återstår att se.

Bildtexter:

 • BYGGNADSDETALJER INVÄNDIGT
 • BYGGNAD SOM FÖRSVINNER LINDHOLMEN 1:10 EKONOMISK KARTA 1935
 • BYGGNAD SOM FÖRSVINNER LINDHOLMEN 1:25
 • BYGGNAD SOM FÖRSVINNER LINDHOLMEN 1:10
 • 1970 VY FRÅN HENRIKSBERG ÖVER LINDHOLMEN MED HAMNKANALEN,
 • 1930-TALET
 • 1958 KONTOR OCH MAGASIN (VARVSHISTORISKA ARKIVET)
 • GENERALPLAN FÖR LUNDBY 1937
 • 1956
 • 1942
 • BYGGNAD SOM BLIR KVAR LINDHOLMEN 1:29
 • 2014 KVARTERET PROPELLERN FRÅN LUFTEN 1931 KVARTERET PROPELLERN FRÅN LUFTEN
 • 1944 LINDHOLMEN (SJÖHISTORISKA MUSEETS ARKIV)
 • HISTORISK KARTA MED ALBERT LILIENBERGS STADSPLAN 1910