Valhalla

Valhallabadet, HEDEN 34:20

VALHALLABADET HEDEN 34:20

Offentliga bad har en intressant historia i Göteborg. I början under 1600-talet fanns det bara kanaler att tvätta sig i. På 1700-talet fanns surbrunnar som inkluderade tvagning, för finare folk. Under 1800-talet började större anläggningar byggas för stadens invånare men först under 1950-talet blev offentliga bad en rättighet för alla.

Redan på 1930-talet fanns planer på att kombinera medborgarhus, sport och mässa i samma byggnad. Valhallabadet invigdes 1957 tillgängligt för alla. Det var det första riktigt demokratiska badet utan klassindelning. Här erbjöds både simundervisning och motionssimning men också bad för att bli ren samt solbad. Simhallen placerades på Heden nära mässan och Liseberg och inte så långt från Ulleviarenan som planerades ungefär samtidigt.

Nya tekniska lösningar togs fram för att omklädningsrum, duschrum och liknande ytor skulle fungera bättre. Formgivarna tänkte också på barnen, till exempel tog de fram extra små toalettsitsar.

Valhallabadet hade ett utomhusbad ända fram till 1980-talet. Först då byggdes en 50-meters bassäng inomhus. 

Redan från början var Valhalla en plats för avkoppling med en vacker miljö. Konsten hade en central roll i folkhemmets offentliga miljöer och Wedels mosaiker i simhallen och Kaasinens dekorerade kakel i Romerska badet beställdes så att även de estetiska sinnena skulle få sitt. Valhalla är inte bara ett sportpalats, utan en viktig mötesplats och en ikon med sitt ursprung i det moderna Göteborg.


Några av bilderna på affischen:

  • INTERIÖR 1958 I TIDSKRIFTEN ARKITEKTUR
  • SIMHALL FRÅN 1980-TALET
  • NATTBILD 1950-TALET
  • DEKORERAT KAKEL I ROMERSKA BADET, KONSTNÄR KAASINEN
  • PLANRITNING GENOMSKÄRNING AV BYGGNADEN FRÅN 1957
  • 25-METERSBASÄNGEN ÅR 2016