Varvskranar

Varvskranar vid före detta Götaverken i Lundbyvass

KRANAR VID GÖTA ÄLV


Varvskranar har i snart 100 år varit klassiska siluetter över varvsområdena på Hisingen, numera med ett stort symbolvärde. De är en del av stadens identitet och en viktig del av stadens landskapsbild. Kranarna är ett minne över industristaden Göteborg. 

Av stadens tidigare över 200 hamn- och varvskranar återstår idag bara en handfull. Kranarna vid Götaverkens hamnområde vid Lundbyvass nära Lindholmen är den enda gruppen stora varvskranar som är kvar i centrala Göteborg.

På bilden till vänster syns sex stycken kranar, men även dockans två. Dockan såldes och forslades bort 2016.

Den äldsta kranen är från 1947 (nummer 24) konstruerad av AB Landsverk. De övriga är från 1960- och 1970-talen och tillverkade i Tyskland, Finland eller Holland.

Omflyttning av kranar mellan varven har skett främst i samband med varvens nedläggning.

Bilderna på affischen:

  • AB LANDSVERK LANDSKRONA 1947. STORA KROKEN TAR 6 TON VID 35 METER OCH LILLA KROKEN TAR 3 TON
  • GÖTAVERKEN PÅ 1960-TALET
  • EN LASTBIL FÅR PLATS UNDER KRAN 47
  • MASKINRUM PÅ KRAN FRÅN 1962
  • KRANARNA SOM SATT PÅ DOCKAN DAMEN 2015 INNAN FLYTTEN
  • KRAN NUMMER 42, KAMPNAGEL HAMBURG 1954
  • KRAN 47, FINSKA FÖRETAGET KONE 1974
  • KRAN 11, HENSEN ROTTERDAM 1962 
  • KRAN 43 KAMPNAGEL HAMBURG TYSKLAND
  • KRAN NUMMER 24 ÄR ÄLDST FRÅN 1947